Företaget Enerko

Enerko AB är ett tekniskt konsultbolag i Norrköping, som bildades 2008. Vår tekniska inriktning är inom energi- och kraftvärmebranschen. Företaget består idag av fyra medarbetare. Vi arbetar med projektledning och projektering av processystem för olika typer av kraftverk och anläggningar. Vi försöker alltid arbeta med att ge kunden energieffektiva och driftsäkra anläggningar. Vår erfarenhet ligger inom följande områden:

  • Tekniska förstudier och ekonomiska utvärderingar av olika typer av termiska kraftverk
  • Projektledning i upphandlings- och genomförandefasen
  • Processprojektering under upphandlings- och genomförandefasen. Detta innefattar framtagande av energieffektiva systemlösningar, framtagande av P&I scheman, systembeskrivningar, instrument- och komponentspecifikationer etc.
  • Framtagning av specifikationer och kontraktshandlingar för stora funktionsupphandlingar, t.ex. pannor, kyltorn, gaskompressorstationer, vattenbehandlingsanläggningar och rörentrepenader. Till detta följer även teknisk handläggning och uppföljning av leveranserna.
  • Framtagning av specifikationer och upphandlingsunderlag för komponenter såsom pumpar, armatur, värmeväxlare och tankar
  • Framtagning av värmebalanser för delar av och hela termiska kraft- och kraftvärmeverk
  • Funktionsanalyser inkl. t.ex. analys av reglerkoncept
  • Termodynamiska beräkningar av komponenter såsom värmeväxlare
  • Tekniska utredningar för främst kärnkraftsindustrin och termiska kraftverk
  • Undervisning i termodynamik

 

Kvalitets- och Miljöpolicy för Enerko AB Drog- och Alkoholpolicy för Enerko AB