Våra medarbetare

Pernilla Olausson

Nuvarande befattning: Konsult Process- och energisystem

Erfarenheter inom områdena:

  • Systemstudier (tekniska, ekonomiska och miljömässiga studier)
  • Analys och diagnostik av olika typer av kraftverk
  • Projektledning inom upphandlings- och genomförandefas av kraftvärmeverk
  • Projektledning inom utvecklingsprojekt
  • Forskningsprojekt inom STEM (TPE, Biokombi Rya)
  • Erfarenhet som föreläsare samt författare av vetenskapliga artiklar
  • Utbildning inom bl.a. termodynamik

CV skickas på förfrågan

E-post: pernilla.olausson(at)enerko.se

Tel: +46 (0)738 522 036

Doktorsavhandlings (PhD Thesis)

E-post:


Per Åkerlund

Nuvarande befattning: Konsult Process- och energisystem

Civilingenjör med stor erfarenhet av projektledning och projektering av processystem och anläggningsdelar som turbiner, pannor, kyltorn, pumpar, värmeväxlare, armaturer, kompressorstationer mm. Har även arbetat mycket med tekniska utredningar med avseende på processförändringar i turbinanläggningar i svenska kärnkraftverk.

CV skickas på förfrågan.

E-post: per.akerlund(at)enerko.se

Tel: +46 (0)738 522 038

 

E-post:


Billy Götestrand

Nuvarande befattning: Konsult Process- och energisystem

Senior Processingenjör med stor erfarenhet av projektledning och projektering av processystem och anläggningsdelar som turbiner, pannor, pumpar, armaturer och vattenrening etc. Ingående i ångturbin och gaskombi-anläggningar.

CV skickas på förfrågan.

E-post: billy.gotestrand(at)enerko.se

Tel: +46 (0)738 522 037

E-post: