KV62 – Ny kraftvärmeanläggning i Linköping

Tekniska Verken i Linköping har investerat i en ny kraftvärmeanläggning ute på Gärstad i Linköping, kallad Lejonpannan.

Övertagande av anläggningen skedde under senvåren 2016.

Pernilla Olausson har i detta projekt rollen som assisterande delprojektledare och teknikstöd för genomförandet av installation av ångturbin med kondensorer, samt är även ansvarig för att samordna de olika delprojekten processmässigt.

Till Tekniska verken i Linköpings hemsida för Lejonpannan

Kv62_1505