KVV Sörby – Ny kraftvärmeanläggning i Mjölby

Mjölby-Svartådalen Energi (MSE) har byggt en ny kraftvärmeanläggning i Sörby, Mjölby.

Pernilla Olausson deltar i detta projekt som teknikstöd avseende ångturbin och ång-/vattencykelns processystem.

Anläggningen togs över under 2016 och nu arbetas det med restpunkter.

Till MSEs hemsida för KVV Sörby

Sörby_1505_2