Nyproduktion av Kraftvärmeverk

Billy Götestrand arbetar för tillfället på Siemens Anläggningsavdelning i Finspång för framtagning av tekniska underlag till nya kraft- och kraftvärmeverk. Arbetet omfattar bland annat utläggning och specifikation av processutrustning samt systemuppbyggnad för anläggningar som helhet.