Underhållsprojekt DK65

Enerko deltar med projektledning och processkunskaper i DK65-projektet under genomförandefasen för investering i en ny direktkondensor DK65 till Händelöverket i Norrköping hanteras. Händelöverket ägs av E.ON Värme Sverige AB och består totalt av 5 stycken pannor och två ångturbiner för kraft och värmeproduktion.

Händelö_fjv1 Händelö_fjv2 Händelö_fjv3