Referenser för Enerko AB:s medarbetare

Enerko AB har i sedan uppstarten av bolaget arbetat i större projekt ute hos kunder såsom E.ON, Siemens, Alstom och Tekniska Verken. Exempel på projekt som Enerkos personal har arbetat inom, förutom pågående projekt, med en kortare beskrivning, är.

Referens: Modernisering och effekthöjning kärnkraft – PULS-projektet

Enerko AB har deltagit i PULS-projektet för effekthöjning av kärnkraftverket Oskarshamn 3 i Alstoms regi. Bland annat under den varma driftsättningen har Enerko deltagit som teknikstöd åt site-organisationen samt med uppföljning av restpunkter och garantiärenden, främst med avseende på processystem och mekanisk utrustning tillhörande blockets turbinanläggning.

Referens: Soldrivna ångturbiner

I Siemens Industrial Turbomachinery ABs regi – Ångturbiner till anläggningar med ångproduktion med solen som ”bränsle”, där Enerko AB deltagit som delprojektledare av mekaniska kringsystem till dessa ångturbiner (ca 50 MWel). Delprojektledarrollen innefattade bl.a. att ta fram upphandlingsunderlag och processkonstruktion.

Referens: P15-Projektet

I E.ON Värme Sverige ABs regi – Ny panna och mottrycksturbin till Händelöverket i Norrköping (P15: 85 MWth, G13: 42 MWel), där Enerko AB deltagit inom delprojekt Process såsom, delprojektledare, teknisk koordinator samt processingenjör för ”Balance of Plant” (BoP). Arbetet har även innefattat hantering och utvärdering av leveransgränser mellan panna, rökgasrening, turbin och inte minst befintlig anläggning samt funktionsanalyser av kraftverkets ingående systemdelar.

Referens: Nyproduktion CCPP

Enerko har arbetat med Delprojektledning Process på Siemens Anläggningsavdelning i Finspång. I denna roll så har det ingått att ta fram tekniska specifikationer för upphandling av samtliga, i leveransen, ingående processystem som avgaspanna, gaskompressorenheter, kylvattensystem (luftkylare, pumpar, ventiler mm) Det har även ingått i delprojektledarrollen att processtekniskt samordna anläggningsdelarna med underleverantörer och kund, ekonomisk uppföljning av delprojekt, etc. Enerko har även arbetat med att ta fram underlag för säljprojekt för SIT AB vad gäller processutrustning och systemuppbyggnad för anläggningar som helhet.

Oskarshamnsverket – Projekt KENT

I projekt KENT, som bl.a. syftar till att alla erfarenheter från kärnkraftsolyckan i Fukushima tillvaratas, arbetar Per Åkerlund med verkets gasturbiner och tillhörande mekaniska kringsystem.

Ökning termisk effekt OKG2 – Projekt Plex

Enerko har arbetat för Siemens Industrial Turbomachinery AB med Projekt Plex. I projektet skulle den termiska effekten i Oskarshamn 2 uppgraderas från 1800 till 2300.

Enerko arbetade främst med tekniska utredningar för hur effekthöjningen påverkar komponenter och olika systemdelar, främst i anläggningens förvärmarkedja. Baserat på slutsatser i utredningarna har nya komponentkrav och erforderliga systemförändringar fastlagts.

Enerko agerade också som ”Deputy Team Leader” i Plex och hade dessutom huvudansvar för ångturbin samt för uppgraderingen av hydrauloljesystemen med gränssnitt mot reaktor, turbiner, ångventiler och styrsystem.